Jump to content

SmokeStik_NL

Forumlid
 • Content Count

  22
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

SmokeStik_NL last won the day on February 13 2015

SmokeStik_NL had the most liked content!

Community Reputation

31 Neutral

About SmokeStik_NL

 • Rank
  Newbie

Profile Information

 • Gender
  Not Telling
 • Location
  Veghel (NL)

Contact Methods

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Voor de duidelijk geef ik hier even een opsomming van de gevolgde route, voordat een gang naar de rechter werd gemaakt. Al direct na publicatie van de AMvB is (in de 1e week december) door de Esigbond bezwaar gemaakt en om een overleg verzocht. dit werd door VWS afgewezen. Hierna is door de advocaat opnieuw een vriendelijk doch dringend verzoek gedaan om in overleg te gaan, dat wederom werd afgewezen. Dit verzoek van onze advocaat is daarna vervolgd door een sommatie om in overleg te treden, hetgeen wederom werd afgewezen. Pas daarna is een dagvaarding uitgebracht. Deze route is zoals het hoort te gaan. Omdat we tegen de Staat procederen dient de zaak te worden gevoerd voor de rechtbank te Den Haag. De drukke agenda aldaar was reden voor de rechtbank pas een datum in maart vast te leggen. Dat is de reden waarom het tot maart heeft geduurd. Het was dus geen getreuzel door de Esigbond. We hebben vervolgens eerst bij VWS en later bij de rechter nog een verzoek neergelegd de handhaving vanaf 1 februari op te schorten totdat er een uitspraak ligt, maar dat verzoek werd afgewezen. dit gebeurde waarschijnlijk op basis van de toezegging dat door de NVWA eerst gewaarschuwd wordt voordat men overgaat tot een boete. De primaire eis is dat de hele AMvB van tafel gaat, nu deze vooruitloopt op de Europese TPD en in die richtlijn staat dat dit niet is toegestaan en daarmee een vrij verkeer van goederen in de weg staat. Secundair worden met name de artikelen 3,5 en 8 van de AMvB in twijfel getrokken. dus als de 1e eis niet wordt ingewilligd, volgt eis 2, etc. hoe het verder verloopt met de AMvB zal worden bepaald door de rechter. Feit is wel dat als er al een uitspraak volgt dat de AMvB of delen daarvan geen stand houden, dan geldt dit uitsluitend voor de partijen die de rechtszaak voerden, de leden van de Esigbond dus. Alleen wanneer de Staat deze uitspraak algemeen bindend acht geldt het ook voor niet-leden. De kans bestaat echter dat de Staat in hoger beroep gaat wanneer ze verliest. Dan geldt de uitspraak alleen voor de Esigbond leden en zullen niet-leden dus nog gewoon aan de AMvB gehouden worden is de verwachting, tenzij men zelf ook gaat procederen. Dat is niet ons idee, maar zo werkt de Nederlandse rechtspraak nou eenmaal.
 2. Dank voor deze post. Schandalig dat de Nederlandse overheid Nederlandse ondernemers kapotmaakt ten faveure van het buitenland. Dit blijft niet onbesproken.
 3. De Esigbond heeft de Staat der Nederlanden gedaagd in verband met de AMvB inzake e-sigaretten, die op 1 februari jl is ingegaan. Het kort geding dient op 13 maart a.s. om 11 uur voor de rechtbank in Den Haag. De Esigbond is van mening dat delen van de AMvB onjuiste en disproportionele maatregelen bevat die de branche in de volle breedte onrecht aandoet en schade berokkent aan individuele bedrijven en winkeliers, maar ook aan de consument. We vinden dan ook dat de rechter een nader oordeel moet geven of de Staat hiermee niet te ver is gegaan. De rechtszaak is openbaar, men kan dus er dus live bij zijn die dag. Wel is de ruimte beperkt tot ca 100 aanwezigen, waarvan naar schatting 30 Esigbond leden aanwezig zullen zijn die recht hebben op toegang aangezien ze bij de zaak betrokken zijn. Vol=vol! We houden jullie natuurlijk op de hoogte wat het oordeel van de rechter zal zijn. Vriendelijke groet, Roel Fresow voorzitter Esigbond
 4. Als voorzitter van de Esigbond mag ik hier als volgt op reageren: Wij hebben sinds de eerste rechtszaak in Nederland (in 2012), waarbij het e-sig verbod in Nederland met succes werd aangevochten, een jaarlijks collectief lidmaatschap lopen bij de TVECA. Wij stemmen elk jaar opnieuw of dit lidmaatschap gehandhaafd moet blijven voor het volgende jaar. Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering is door de leden besloten het collectieve lidmaatschap van de TVECA per 1 januari 2015 te beëindigen. Het lijkt me niet juist de reden daarvoor in een open forum te publiceren.
 5. Beste mensen, Allereerst even off-topic in zijn algemeenheid dit: In het verleden is door de leden van de Esigbond het besluit genomen niet meer als Esigbond deel te nemen aan discussies die op dit forum plaatsvinden tussen gebruikers. Dergelijke discussies leveren namelijk meer onderlinge strijd op dan verbondenheid en dat is niet gewenst. We staan immers allemaal aan dezelfde kant: die van het recht om te dampen. Wel is daarbij afgesproken om, daar waar er nieuws te delen is dat voor gebruikers nog onbekend is maar wel gehoord moet worden, hier in een apart subforum te plaatsen. Ik betreur dat de communicatie tussen Acvoda en Esigbond beperkt is, al is die niet nul. er wordt daar waar nodig wel eens gebeld of gemaild. Dat dit beter kan is zeker, maar het ontbreekt vaak aan tijd om op alle fronten up-to-date te blijven wanneer er zo veel te strijden valt. Want dat doen we nog steeds vol overgave, al is dat niet altijd zichtbaar. Laten we vooral proberen de goede intenties te bewaren en daar waar de noodzaak bestaat elkaar op te zoeken. Daar waar Marcello mij (vaak namens Acvoda) benadert, heb ik hem steevast van een eerlijk antwoord voorzien. Wat daarnaast een feit is -en tevens een compliment- is dat het nieuws dat wij te delen hebben vaak ook al bij Acvoda bekend is. Jullie zijn ons vaak voor! Dan on-topic: Het is onbegrijpelijk dat een artikel, dat door een journalist van een tankstation blaadje uit zijn duim wordt gezogen, wordt aangevuld met wat Google research en waar vervolgens ten onrechte de suggestie wordt gewekt dat ik zaken heb beweerd, bij enkelen van jullie telkens weer tot zo veel bombastische kritiek leidt. Met name de stijl van Koletski betitel ik daarbij als "Kurtiaans". De langer zittende forumleden begrijpen precies wat ik daarmee bedoel: Iemand die heel hard schreeuwt en doet alsof ie alles al lang weet en doorziet, maar er ondertussen geen reet van begrijpt en ook zelf niets wezenlijks doet behalve harde werkers als ikzelf en Marcello ophitsen. Destijds hebben we naamgever Kurt een keer live uitgelegd hoe wij werken en onder welke moeilijke omstandigheden dat gebeurt. Nadien is ie al snel van het toneel verdwenen met zijn grote bek - en met duizenden euro's van goedgelovige forumleden. Laat dat een les voor allen zijn: dergelijke schreeuwlelijkerds doen de zaak meer kwaad dan goed. Persoonlijk van Fresow aan Koletski: Ik weet hoe hard ik werk voor deze zaak en hoe jij daarover denkt te moeten oordelen interesseert me echt geen drol. So f*ck you. En dat is meteen mijn laatste reactie die ik ooit aan jou besteed heb. Inhoudelijk over het betreffende artikel: Het artikel dat werd geschreven is opgesteld na een kort telefoontje met de vraag of ons persbericht nog klopte en of hier nog iets meer over te zeggen was. Er is niet meer medegedeeld dan dat de Esigbond in vervolg op het persbericht momenteel nadere juridische stappen overweegt. Op welke punten we dat kunnen en willen gaan doen is onderwerp van gesprek tussen onze juridische commissie en onze advocaat. De inhoud van deze gesprekken gaan wij vanzelfsprekend niet publiekelijk bekend maken, dat doen we in de rechtszaal wel als het zo ver komt. Ik kon gisteren de redactie van het artikel niet bereiken en heb daarom, bij gebrek aan betere middelen en helaas met een beperking van 300 leestekens, een reactie onder het artikel gezet dat de "citaten" van mij niet juist waren. Vanochtend ontving de Esigbond een mailtje dat de citaten waren aangepast en om die reden mijn reactie was verwijderd. En zo rolt de media. Nu kunnen we daar een grote halszaak van maken, maar we houden de media liever te vriend en proberen met redelijkheid ons standpunt duidelijk te maken. En dat werkt goed, we kweken daarmee bij de media steeds meer begrip en krijgen steeds vaker een open deurtje. Dus elke keer gaan we twee stappen vooruit en helaas weer één stap terug. De Esigbond is echt heel hard bezig om wet- en regelgeving zo goed mogelijk te laten vormgeven. Dat is echter niet zo simpel als het lijkt. Ter illustratie wil ik graag het volgende beeld schetsen: De AMvB is vastgesteld na een eerder overleg in juni. Bij dat overleg was de Esigbond aanwezig, maar ook Acvoda zat daar met liefst 3 vertegenwoordigers. Hoewel we daar met zijn allen zeer sterke argumenten hebben genoemd waarom zaken anders moesten worden geregeld, heeft men daar niet naar geluisterd. Maar betekent dit nu dan dat Acvoda zelf deze AMvB mee heeft opgesteld?! En dus zelf net zo schuldig is aan deze wetgeving? Dat moet toch haast wel, want de staatssecretaris himself schrijft dat alle partijen zich in deze wet prima konden vinden! Nou, Acvoda is daarmee schuldig aan deze AMvB, toch?! Wel, dat is nou dezelfde klinkklare onzin als wij telkens moeten aanhoren. Wij hebben, net als Acvoda, zo goed mogelijk geprobeerd de AMvB te sturen in de goede richting. Dat is deels gelukt (we hebben dus meer bereikt dan niks doen) maar op sommige punten helaas niet. Dat is zowel de Esigbond als Acvoda niet aan te rekenen, het geeft slechts weer tegen wat voor een partij wij allen knokken: Een eigenwijze, arrogante, eigenzinnige en vaak erg domme overheid. De mensen die in het overleg zaten weten nu hoe wij vaak vechten tegen de bierkaai. We hebben echter ook geleerd dat keihard met deuren smijten dan niet helpt. Die krijg je vervolgens namelijk niet meer open. En er komt nog heel wat op ons af dus houden we deurtjes graag op een kier. We blijven dus vriendelijk, tonen begrip en blijven in dialoog om daar waar mogelijk te blijven werken aan verbetering van oude en nieuwe wetgeving. Op een andere manier gaat het niet werken. Met schreeuwen, vechten en vloeken al helemaal niet. Af en toe op je strepen gaan staan hoort daar overigens ook bij, getuige onze juridische oriëntatie. Tot zover mijn uitleg over deze zaak, die ik op verzoek van enkele Esigbond leden graag geef om de discussie hier weer even terug te brengen naar de realiteit. en die is: We worden allemaal telkens weer om de oren geslagen met onzinnige wetten en regels. Allen strijden we zo goed als mogelijk is aan dezelfde zijde. Laat je niks wijsmaken door anderen en laat je niet verdelen in kampen, want dat is nou net wat men probeert te doen. Laten we vooral samenwerken, visies delen en op punten ook van mening verschillen. Maar dan wel graag met inhoud en respect. Ik herken in de reacties van veel andere forumleden die hier ook gereageerd hebben dat zij deze mening delen, waarvoor mijn dank. Ik weet zeker dat we op die manier het meest bereiken. Al zal het einddoel dat wij voor ogen hebben wellicht niet altijd volledig bereikt worden, we proberen in ieder geval de goede richting op te blijven sturen! Met vriendelijke groet, Roel Fresow
 6. Beste Emonty, Ik wil toch even reageren op wat je hier allemaal als waarheid verkondigt, met name daar waar het de Esigbond betreft. Het lidmaatschap van de Esigbond kost 50,00 per maand. Wanneer je dit als retailer niet kunt opbrengen kun je maar beter stoppen. Deze business heeft zich momenteel namelijk al zodanig ontwikkeld dat er wel wat meer van je wordt gevraagd dan een schamele 50,00 per maand contributie voor een brancheorganisatie. Enig idee wat een productaansprakelijkheidsverzekering kost bijvoorbeeld? Al aangesloten bij Stibat? Betaal je wel een WeCycle bijdrage? Is je REACH en CLP administratie actueel? Al aangemeld bij het vergiftigingencentrum? Kortom, er komt toch echt wel wat meer bij kijken dan alleen maar producten en doosjes doorduwen. Wat doet de Esigbond verder allemaal? De Esigbond spendeerde samen met de Europese Alliantie de afgelopen anderhalf jaar meer dan 1 miljoen aan het zo veel mogelijk recht breien wat de politiek krom maakt. Daarbij durf ik hier wel openlijk te bekennen dat het grootste deel van deze financiering vanuit Nederland werd opgebracht. Het zal je duidelijk zijn dat dit niet slechts vanuit de contributie kon worden betaald. Alle bedrijven die lid zijn hebben daarom naar vermogen bijgedragen, enkele (veel) meer dan andere, maar iedereen heeft bijgedragen. Goed advies: wordt lid, dan laat de Esigbond je vast en zeker zien wat je nu al allemaal als retailer voor elkaar moet hebben en hoe je dat het beste regelt. Praat mee met wat we wel kunnen bereiken, in plaats van te mopperen wat niet bereikt kon worden. Óf begin met je in te lezen in de wettelijke eisen die je als retailer moet naleven. Want je bent duidelijk volstrekt niet op de hoogte en begeeft je op zéér glad ijs als je zo slecht voorbereid in deze business actief bent. Je hebt duidelijk geen enkel idee wat je boven het hoofd hangt als de NVWA, de FIOD of zelfs de IGZ ineens op je deurbel duwt. Zo zie ik in je webshop liquidflesjes zonder kindveilige sluiting, hetgeen wettelijk vereist is volgens de CLP. Ik eindig met de gratis tip om je algemene voorwaarden op je site aan te passen aan de wettelijke eisen waar deze -als webshop- aan moeten voldoen. Je vind deze info eenvoudig hier: http://www.mkbservicedesk.nl/1070/wettelijke-regelgeving-webwinkels.htm. .....Wellicht tot ziens? Of anders veel succes zo in je eentje.
 7. Dat zou van hun dan een hele domme uitspraak zijn, want deze smaken worden ook gebruikt in nicotine kauwgoms en deze zouden daarmee dan ook "op kinderen gericht" worden.
 8. Dank voor jullie reacties. Ik begrijp dat dit nogal leeft! Voor alle duidelijkheid: het gaat om specifiek op kinderen gerichte smaken (of benamingen). Aardbei en vanille horen daar natuurlijk niet bij, die zijn voor alle leeftijden lekker. Weliswaar kunnen deze smaken dan OOK aantrekkelijk zijn voor kinderen, maar ze zijn daar niet speciaal op gericht. als we alle smaken moesten verbieden die kinderen OOK lekker vinden, dan blijft er natuurlijk niet veel meer over dan spruitjes en bruine bonen. Bovendien hebben ook volwassenen behoefte aan een smaak die past bij de eigen voorkeur. Kortom, specifiek op kinderen gerichte smaken, welke meestal als doel hebben juist de aantrekkingskracht voor met name kinderen vergroten (zoals suikerspin, smurfenijs, Donald-Duck-bubblegum etc.) zijn wat ons betreft uit den boze. Je kunt dit wellicht voorkomen door ze een andere naam te geven waardoor de aantrekkingskracht verdwijnt, maar wat ons betreft is het verstandiger deze smaakjes gewoon niet voeren. Er zitten echt geen hordes volwassenen te wachten op gummiberen liquid en we houden dan nog zeker 500+ andere keuzes over. Dat er daardoor vast wel eens een volwassen damper zijn favoriete smurfenijs smaakje ziet verdwijnen is daarvan het logische gevolg. Wij vinden het belangrijk verantwoording te nemen en oog te hebben voor de zorgen die leven in de maatschappij en kunnen om die reden soms niet ieder individu plezieren. Op enkele punten dan eens iemand tegemoet komen is dan helemaal niet erg. nog even iets over de smaken en de TPD: Het verbod op smaken is NIET van toepassing op e-sigs. Wel kunnen lidstaten zelf bepaalde smaken verbieden als men daar goede redenen voor heeft. Dit kan dus bijvoorbeeld met als doel de "kinder"smaakjes tegen te gaan. Hier dient om die reden dus wel verstandig en volwassen mee te worden omgegaan.
 9. In antwoord op jullie vragen, wij dachten daarbij destijds aan "suikerspin" of "bubblegum". Inderdaad behoorlijk arbitrair en moeilijk in te kaderen. De regel is dan ook met name bedoeld om aan te geven dat een op kinderen gerichte marketing niet wordt uitgedragen. Edit: Een "smurfenijs" liquid is een goed voorbeeld en om bovenstaande reden naar ons idee niet verstandig. Het voedt de tegenstanders met argumenten dat dit op kinderen is gericht. Men kan dan dus beter kiezen voor "Blue Curacao", wat ook de basissmaak van dit ijs is. Op die manier ontnemen we de tegenstanders wel hun argumenten, maar de dampers niet hun smaakjes.
 10. Laat duidelijk zijn dat uit deze cijfers (zoals ze nu bekend zijn) geen enkele conclusie kan worden getrokken. Allereerst is het aantal rokers in de afgelopen jaren als volgt: 2011: 24,7% 2012: 26% (+1,3%) 2013: 25% (-1%) Ook ik ga er vanuit dat de dampers zijn meegeteld. Wordt met het percentage dampers nu het aantal van de groep rokers bedoeld, of het aantal van de totale onderzoeksgroep? Ik ga er vanuit dat men met het percentage de rokers bedoelt dat elektronisch "rookt". Wanneer we hier nu eens getallen neerzetten in plaats van procenten, dan ziet het er als volgt uit: Onderzoeksgroep 1000 mensen (n=1000) 2011: 247 rokers 2012: 260 rokers waarvan 1% dampt = 2,6 dampers 2013: 250 rokers waarvan 3% dampt = 7,5 dampers Dit betekent dan dat er van de totale groep 1% (10 mensen) volledig is gestopt met roken en daarnaast nog eens 0,39% (3,9 mensen) is overgestapt van roken naar dampen. al met al zijn er dus 13,9 mensen van de 1000 (1,39%) gestopt met echte sigaretten. Daarnaast is het aantal sigaretten per roker ook afgenomen van 13,9 naar 13,1 sigaretten per dag. dit kan bijvoorbeeld verklaard worden door duo-rokers die naast roken ook zijn gaan dampen. Tot slot: de stijgende trend in 2012 is in 2013 weer gestopt. Trekken we deze trend door, dan kan de toename van dampers ook als reden worden gezien waarom de toename van rokers sinds 2011 weer is gestabiliseerd. Kortom, ik kan vele conclusies trekken uit de huidige cijfers, maar ze bewijzen niks. Ik ben derhalve ook zeer nieuwsgierig naar de verklaringen van TNS-NIPO! Groet, Roel
 11. Graag wil ik iedereen, in het bijzonder de aanwezigen in de studio, heel hartelijk bedanken voor jullie support. Wellicht ter info: ik ben in het dagelijks leven plastisch en reconstructief chirurg. Hoewel ik ook wel cosmetische correcties uitvoer, is 80% van mijn werk het reconstrueren van defecten, bijvoorbeeld na borstkanker of huidkanker. Ik spreek dus veel met (ex-)kankerpatiënten. Meestal pas enige tijd na de acute en spannende periode, waardoor er vaak ook wat meer tijd is voor het delen van emotie en het beschikbaar stellen van een luisterend oor. Vanzelfsprekend zijn er ook veel kankerpatiënten die zware rokers zijn. Dit maakt het risico op complicaties bij een reconstructie veel groter. Daarom is roken vaak een reden voor uitstel van de reconstructie tot het moment dat men het roken is gestopt. En dat laatste is vaak een probleem waardoor het uitstel van de zo gewenste reconstructie van een verwoest lichaamsdeel vaak veel teleurstelling oproept, vooral wanneer al zo veel leed werd doorgemaakt. Het feit dat ik met de e-sigaret nu een oplossing kan bieden voor deze mensen en zo mee kan helpen het schadelijke roken te stoppen en de reconstructie kan laten doorgaan, verklaart mijn passie voor het dampen. Het mag duidelijk zijn dat het geld geen issue is. Als plastisch chirurg verdien ik meer dan genoeg eerlijk gezegd. Ik werk ook nog gewoon als chirurg en doe alles voor de damphobby, inclusief mijn inzet voor de Esigbond, naast mijn reguliere werk. Dat dit dubbele werkweken betekent neem ik voor lief, want ik zie wat het de dampers -ėn mijn patiënten- voor winst oplevert! Tot zover eens een klein persoonlijk berichtje, wat helaas onder naam SmokeStik moet omdat dubbele accounts niet mogen op het forum. Beste dampers, we zijn de wedstrijd nu echt begonnen mensen, en wij hebben zó veel teamleden, dat kunnen we niet verliezen. En wat mij betreft is de stand nu 1-0 voor de dampers! Groet, Roel.
 12. Een persoonlijk bericht voor wie dit nog niet wist: Ik ben de voorzitter van de Esigbond en werk nog dagelijks als medisch specialist. Mijn rol als voorzitter heb ik niet geaccepteerd uit winstbejag (de functie is onbetaald) maar uit idealisme. Ik ben namelijk 200% zeker van de grote gezondheidsvoordelen die te halen zijn met dampen ten opzichte van roken. ALLE collega artsen die ik spreek zijn, na mijn uitleg hoe een e-sigaret werkt, even positief. Mijn ervaringen van de afgelopen jaren hebben mij er dan ook van overtuigd dat alle artsen zonder nevenbelangen het dampen zien als een grote winst ten opzichte van roken. Het kan slechts een kwestie van tijd zijn voordat de die-hard tegenstanders door de wetenschap worden ingehaald. Ik kan alleen maar ondersteunen dat jullie als gebruikers de artsen (of verenigingen) uitleggen wat het overstappen van roken naar dampen voor hen heeft betekent. Ook ik ga daar onverminderd mee door.
 13. Geachte Belgische dampers, als voorzitter van de Esigbond, e-sig distributeur en tevens ook medisch specialist, kan ik u wellicht uitleggen waarom momenteel een lastig dilemma bestaat met betrekking tot het importeren van E-liquids in België. Hoewel in de EU een vrij verkeer van goederen bestaat, is dit NIET van toepassing op geneesmiddelen. Geneesmiddelen kunnen door elke lidstaat afzonderlijk desgewenst wel of niet worden toegestaan, dit is binnen de EU expliciet voor geneesmiddelen zo geregeld per lidstaat, dus niet in EU verband. Dit wijkt dus af van "gewone" handelswaar. Wel is door alle lidstaten toegestaan dat geneesmiddelen uit een andere EU lidstaat (dus niet van buiten de EU) door een lokale apotheker worden geïmporteerd voor een individuele "patiënt", indien in eigen land dit geneesmiddel niet voorhanden is maar wel noodzakelijk. hiervoor dient dan wel een verklaring door een in België registreerde arts te worden meegezonden die deze noodzaak vastlegt. Met andere woorden, wanneer u een geneesmiddel (e-liquid MET nicotine) van buiten de EU importeert, dan is inbeslagname altijd het gevolg bij ontdekking door de douane. Wanneer u een geneesmiddel van binnen de EU importeert, dan dient u apotheker te zijn en dient de verzending een artsenverklaring te bevatten die import noodzakelijk acht. De Nederlandse uitspraak -die op Europees recht is gebaseerd- houdt voor België vooralsnog geen stand, omdat België de e-liquid als geneesmiddel heeft bestempeld, en dat recht ook heeft als individuele lidstaat. De enige manier om dit te kunnen omkeren is de Belgische staat aanklagen en in België een zaak te starten die de e-sigaret (met nicotine) uit de geneesmiddelenwet haalt. Dit zal zeer waarschijnlijk succesvol zijn, omdat de Europese wetten aangeven dat dit niet als geneesmiddel betiteld mag worden. alleen moet er dan wel een Belg een rechtszaak starten. Dat lijkt nu toch de hoogste tijd te worden! De Esigbond en de TVECA zijn bereid een dergelijke rechtszaak te ondersteunen. Dus wie zich geroepen voelt (liefst een Belgische handelaar die zijn waar bij de douane vast ziet staan!) kan zich bij ons melden! www.esigbond.nl Vriendelijke groet, Roel Fresow
 14. Ik begrijp enkele van de bovenstaande reacties heel goed. Enkelen snijden ook een terecht punt van kritiek aan. U kunt mij overigens wel van alles toerekenen, maar ik zit vele uren tot diep in de nacht recht te breien waar anderen een potje van hebben gemaakt, en dan overheerst soms de emotie als er misplaatste reacties worden gepost door mensen die niks doen en meeprofiteren van onze inspanningen op dit gebied. Misschien moet u zich ook eens afvragen: Wat doe ik uiteindelijk voor ons aller belang behalve hier op het forum schimpende opmerkingen maken? Ik zal een en ander proberen wat te nuanceren: De tijd is aangebroken om het kaf van het koren te scheiden. Niet omdat wij dat willen, maar omdat de politiek daar om vraagt. Als verkoper is het heel simpel om in positieve zin aan verbetering van het imago mee te werken en je zo in positieve zin te onderscheiden: sluit je aan bij een brancheorganisatie. De richtlijnen worden door alle leden samen opgesteld. Daar kun je dus zelf ook over meebeslissen als je lid bent. Doe je daar niet aan mee, dan heb je geen stem en ben je niet te onderscheiden. Zie het maar als een keurmerk waarmee je laat zien dat je goed bezig bent. De 400,00 contributie die in termijnen betaald mag worden en die slechts gebruikt wordt voor algemene kosten als informatievergaring en vergaderkosten -en waar je een koffie en een biertje bij krijgt- kan toch het probleem niet zijn? Veel lager kunnen we de drempel niet maken. Er hoeft ook niemand verplicht lid te worden. Maar als je er vervolgens een potje van maakt, zoals kinderen van 9 een e-sig verkopen of een gezondheidsclaim maken waardoor onze belangen worden geschaadt, dan kun je inderdaad post verwachten. Is het niet van ons, dan wel van de Inspectie of een andere controlerende instantie. Stop niet met de zaak omdat je geen lid bent van de Esigbond, maar stop met de zaak als je het niet op de wettelijk vereiste wijze doet. En ja, die wettelijke eisen gaan ook nu al veel verder dan menigeen denkt. als je dat niet weet kun je dus beter stoppen, want dan realiseer je je blijkbaar niet welke risico's je momenteel neemt. Een tweetal voorbeelden: De WEEE richtlijn niet opvolgen kan tot 25.000,00 boete per delict opleveren. En alleen al zeggen dat de e-sig gezond is kan je een boete van maar liefst 450.000,00 opleveren! Kortom, het staat u allen vrij onze goedbedoelde boodschap wel of niet te delen. Een boodschap die niet anderen probeert te veroordelen, maar wel de goed handelende leden op de voorgrond zet. We waarderen het als u dit deelt, en respecteren het als u dat niet doet. Tot slot: De beweegredenen van de Esigbond vergelijken met het verleden is stuitend en tart pas echt elke fatsoensnorm. Dat heeft niets meer te maken met een normale of scherpe discussie. Het maakt ook dat ik nu stop met verdere reacties in dit topic. Want anders gaat een in essentie goed bedoelde boodschap alleen maar uit de hand lopen.
×
×
 • Create New...