Jump to content

frank

Forumlid
 • Content Count

  38
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

About frank

 • Rank
  Newbie
 • Birthday 06/10/1964

Profile Information

 • Gender
  Male
 • Location
  Moerbeke-Waas

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Studie is nu ook officieel gepubliceerd in peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift! http://www.biomedcentral.com/1471-2458/14/18/abstract
 2. https://twitter.com/fbaeyens/status/408742816874266625 https://twitter.com/fbaeyens/status/408743195624108032
 3. http://www.clivebates.com/?p=1586 Zeer lezenswaardig: wat zijn de verschillende mogelijke scenario's na de stemming op 8 oktober? Of nog: het werk is verre van gedaan...
 4. http://jlhamzer.over-blog.com/un-nouveau-livre-grand-public-sur-la-e-cigarette-sort-prochainement http://vape-actu.fr/la-verite-sur-la-cigarette-electronique/ Sinds gisteren te verkrijgen bij Amazon (maar wel enkel in het Frans..) http://www.amazon.fr/La-V%C3%A9rit%C3%A9-sur-cigarette-%C3%A9lectronique/dp/2213680671/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1380835490&sr=8-1&keywords=etter Ik heb 'm alvast besteld!
 5. Bedankt voor de leuke reacties, graag gedaan
 6. Deze ochtend heb ik volgend kort interview gegeven op Radio 1, in het programma Hautekiet. http://www.radio1.be/hautekiet/de-e-sigaret-100-keer-minder-schadelijk-dan-een-echte-sigaret
 7. Commentaar door Prof. Siegel op deze studie: http://tobaccoanalysis.blogspot.be (google vertaling, originele blogpost onderaan) Dinsdag 11 juni, 2013 Nieuwe studie toont dat de elektronische sigaret damp is veel minder cytotoxische dan sigarettenrook Een nieuwe studie van onderzoekers in Italië en Griekenland, onder leiding van de senior auteur dr. Konstantinos Farsalinos, meldde vorige week in het tijdschrift Inademing Toxicologie dat damp van elektronische sigaretten bleek te zijn veel minder cytotoxisch (schadelijk voor cellen) dan tabaksrook. (Zie: Romagna G, Allifranchini E, Bocchieto E, Todeschi S, M Esposito, Farsalinos KE cytotoxiciteit evaluatie van de elektronische sigaret damp-extract op gekweekte menselijke fibroblasten (Clearstream-LIFE): Vergelijking met tabak sigarettenrook extract Inademing Toxicologie 2013; 25.. (6) :354-361.) De studie onderzocht het effect van elektronische sigaret damp uit 21 verschillende merken opzichte sigarettenrook op de groei van fibroblasten in celkweek. Dit is een laboratoriumtest die detecteert of een stof veroorzaakt celbeschadiging en remt daardoor celgroei. Op het hoogste verdunning, 20 van de 21 merken van elektronische sigaret vertoonde geen tekenen van cytotoxiciteit. Een merk bleek het bewijs van cytotoxiciteit bij de hoogste verdunning maar niet tegen elke lagere verdunningen. Zelfs bij deze hoge verdunning, de cytotoxiciteit was meer dan twee orden van grootte lager dan die van sigarettenrook. In tegenstelling, sigarettenrook was cytotoxische tot het derde niveau van verwatering. De studie rapporteert de bevindingen als volgt: "Het belangrijkste resultaat van onze studie is dat de damp van slechts 1 van de 21 EG [elektronische sigaret] vloeistoffen onderzocht had cytotoxische effecten op gekweekte fibroblasten volgens protocol definitie. CS [sigarettenrook] extract had aanzienlijke cytotoxische effecten, en de levensvatbaarheid fibroblast was significant lager op alle extractconcentraties vergelijking met EG damp extracten. " De studie concludeert: "Deze studie geeft aan dat EC damp aanzienlijk minder cytotoxisch ten opzichte van tabak CS." De rest van het verhaal Deze studie voegt verder bewijs dat de elektronische sigaret gebruik is veel veiliger dan het roken van sigaretten. Er is absoluut geen wetenschappelijke basis voor anti-rokers pleit om verder te gaan met het argument dat vaping is gewoon een andere vorm van roken. Dit moet dat argument te laten rusten. Helemaal. De ene elektronische sigaret merk dat er aanwijzingen zijn van cytotoxiciteit deed was een "koffie-smaak" merk. Dr Farsalinos en collega wijzen dat het zeer waarschijnlijk dat de cytotoxiciteit gevolg van het aroma, in plaats van de elektronische sigaret vloeibare componenten algemeen gebruikt in de meeste merken, het verwerken van koffiebonen is aangetoond tot afbraakproducten die cytotoxiciteit vertonen. Ze wijzen er ook op dat ook voor dit merk, "de cytotoxische effect ... werd alleen gevonden bij de hoogste concentratie extract, en, zelfs bij deze concentratie, leefbaarheid fibroblast was 795% hoger in vergelijking met CS-extract." Niettemin, de resultaten suggereren dat de studies nodig zijn om ervoor te zorgen dat aroma's of andere toevoegingsmiddelen in de elektronische sigaret vloeistoffen zijn niet kwaad-producerende zijn. Dit is een gebied dat de FDA zou kunnen aanpakken in haar regelgevend toezicht op deze producten. De rest van het verhaal is dat we nu aanvullend wetenschappelijk bewijs dat vaping is veel veiliger dan het roken. We wisten al dat vaping sterk verlaagt het risico op kanker geassocieerd met het roken van sigaretten. Nu weten we dat vaping sterk verlaagt cytotoxiciteit ook. Er zijn sterke aanwijzingen dat vaping verlaagt zowel het risico op kanker en longaandoeningen risico's verbonden aan het roken van sigaretten. Het is gewoon onhoudbaar voor anti-roken groepen en beleidsmakers om het argument dat vaping is gewoon een andere vorm van het roken voort te zetten. Er is een wereld van verschil tussen de twee. En dat verschil zou wel eens kunnen zijn dat tussen leven en dood voor honderdduizenden elektronische sigaret gebruikers. ------------------------------------- Tuesday, June 11, 2013 New Study Shows that Electronic Cigarette Vapor is Much Less Cytotoxic than Cigarette Smoke A new study from researchers in Italy and Greece, under the direction of senior author Dr. Konstantinos Farsalinos, reported last week in the journal Inhalation Toxicology that vapor from electronic cigarettes was found to be much less cytotoxic (damaging to cells) than tobacco smoke. (See: Romagna G, Allifranchini E, Bocchieto E, Todeschi S, Esposito M, Farsalinos KE. Cytotoxicity evaluation of electronic cigarette vapor extract on cultured mammalian fibroblasts (ClearStream-LIFE): Comparison with tobacco cigarette smoke extract. Inhalation Toxicology 2013; 25(6):354-361.) The study examined the effect of electronic cigarette vapor from 21 different brands compared to cigarette smoke on the growth of fibroblasts in cell culture. This is a laboratory test that detects whether or not a substance causes cell damage and therefore inhibits cell growth. At the highest dilution, 20 of the 21 brands of electronic cigarette showed no signs of cytotoxicity. One brand showed evidence of cytotoxicity at the highest dilution but not at any lower dilutions. Even at this high dilution, the cytotoxicity was more than two orders of magnitude lower than that of cigarette smoke. In contrast, cigarette smoke was cytotoxic up until the third level of dilution. The study reports the findings as follows: "The main result of our study is that the vapor from only 1 of the 21 EC [electronic cigarette] liquids examined had cytotoxic effects on cultured fibroblasts according to protocol definition. CS [cigarette smoke] extract had significant cytotoxic effects, and fibroblast viability was significantly lower at all extract concentrations compared to EC vapor extracts." The study concludes: "This study indicates that EC vapor is significantly less cytotoxic compared to tobacco CS." The Rest of the Story This study adds further evidence that electronic cigarette use is much safer than cigarette smoking. There is absolutely no scientific basis for anti-smoking advocates to continue arguing that vaping is simply another form of smoking. This should put that argument to rest. Completely. The one electronic cigarette brand that did show evidence of cytotoxicity was a "coffee-flavored" brand. Dr. Farsalinos and colleagues point out that it is quite likely that the cytotoxicity resulted from the flavoring, rather than the electronic cigarette liquid components generally used in most brands, as processing of coffee beans has been shown to lead to degradation products that exhibit cytotoxicity. They also point out that even for this brand, "the cytotoxic effect ... was found only at the highest extract concentration, and, even at this concentration, fibroblast viability was 795% higher compared to CS extract." Nevertheless, the results do suggest that studies are necessary to make sure that flavorings or other additives in electronic cigarette liquids are not harm-producing. This is an area that the FDA could address in its regulatory oversight of these products. The rest of the story is that we now have additional scientific evidence that vaping is much safer than smoking. We already knew that vaping greatly lowers the carcinogenic risk associated with cigarette smoking. Now we know that vaping greatly lowers cytotoxicity as well. There is strong evidence that vaping lowers both the carcinogenic risk and lung disease risks associated with cigarette smoking. It is simply untenable for anti-smoking groups and policy makers to continue the argument that vaping is simply another form of smoking. There is a world of difference between the two. And that difference might just be that between life and death for hundreds of thousands of electronic cigarette users.
 8. http://archest.fsm.it/pne/pdf/79/01/pne79-1-04-caponnetto-polosa.pdf
 9. http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/08958378.2013.793439
 10. Oei? http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0057987 Maar lees ook dit, voor enige nuance http://tobaccoanalysis.blogspot.co.at/ (Blog 1 april, en geen aprilvis) En de discussie hier http://www.e-cigarette-forum.com/forum/media-general-news/398309-metal-silicate-particles-including-nanoparticles-present-electronic-cigarette-cartomizer-fluid-aerosol.html
 11. Conclusions: Overall, these results demonstrate that device characteristics (e.g., voltage), puff topography, and use behavior (i.e.,“drippingâ€) can influence vapor toxicant content. Indeed, these findings suggest that ECIG aficionados who take longer duration, slower puffs (Hua et al., 2011) are working to obtain higher nicotine doses and that those who drip liquid directly on the heater (McQueen et al., 2011) risk significant exposure to formaldehyde that is a human carcinogen and is associated with COPD in conventional tobacco product users. http://antithrlies.com/
 12. Maandag de 11 maart 2013 Nieuwe Studie van elektronische sigaret Vapor bevestigt dat E-CIGS zijn veel veiliger dan gewone sigaretten Een nieuwe studie van de chemische bestanddelen van de damp geproduceerd door 12 merken van elektronische sigaretten meldt dat deze producten sterk blootstelling aan de schadelijke chemische stoffen in tabak sigaretten te verminderen en dat e-sigaretten dan ook veelbelovend als een schadebeperkende strategie voor de bestrijding van tabaksgebruik. (Zie:. Goniewicz ML, et al. Niveaus van geselecteerde kankerverwekkende stoffen en toxische stoffen in damp van elektronische sigaretten Tobacco Control online Gepubliceerd voorafgaand aan de gedrukte op 06 maart 2013 doi:.... 10.1136/tobaccocontrol-2012-050859) In het onderzoek werden niveaus van geselecteerde carbonylverbindingen, vluchtige organische stoffen, tabak nitrosamines en metalen geanalyseerd in de damp van 12 merken van elektronische sigaretten en vergeleken met niveaus van dezelfde verbindingen in een geneesmiddel nicotine inhalator en regelmatig tabakssigaretten . De resultaten van de studie waren als volgt: "niveaus van geselecteerde toxische bestanddelen in de rook van een conventionele sigaret met 9-450-maal hoger dan niveaus in de damp van een e-sigaret roken .... een e-sigaret ( ook wel "vaping) kunnen worden blootgesteld aan kankerverwekkende formaldehyde vergelijkbaar met die ontvangen van roken. Formaldehyde is ook gevonden in de damp van geneesmiddelen inhalators, op niveaus die overlappen met die in e-sigaret damp. Blootstelling aan acroleïne , een oxidant en respiratoire aandoening gezien als een belangrijke bijdrage aan hart-en vaatziekten zijn van roken, is 15 keer lager gemiddeld in e-sigaret damp vergeleken met sigarettenrook. De hoeveelheden giftige metalen en aldehyden in e-sigaretten zijn sporen en zijn vergelijkbaar met bedragen in een therapeutisch product onderzocht. " De abstracte concludeert als volgt: "Onze bevindingen zijn consistent met het idee dat vervanging van tabak sigaretten met e-sigaretten aanzienlijk kan blootstelling aan geselecteerde tabak-specifieke toxische stoffen E-sigaretten als een harm reduction-strategie bij rokers willen stoppen, warrants verdere studie. . " Met betrekking tot de veiligheid van elektronische sigaretten tegen echte De studie concludeert:. "De resultaten van deze studie ondersteunen de gedachte dat de damp van e-sigaretten minder schadelijk dan de rook van sigaretten Aldus zou men verwachten dat als een persoon overgeschakeld van conventionele sigaretten tot e-sigaretten de blootstelling aan giftige chemische stoffen en de daarmee samenhangende negatieve effecten op de gezondheid zou worden verminderd. " De rest van het verhaal Naar mijn mening geeft deze studie een sterke bevestiging dat elektronische sigaretten zijn veel veiliger dan gewone sigaretten. Op dit punt, de totaliteit van het wetenschappelijk bewijs is voldoende om te concluderen dat de omschakeling van tabak sigaretten naar elektronische sigaretten aanzienlijk zal de gezondheidsrisico's verbonden aan het roken te verminderen. De FDA moet het mogelijk maken elektronische sigaret bedrijven om deze bewering te maken, want het is voldoende onderbouwd door wetenschappelijke studies van de componenten van de elektronische sigaret damp. Het is ook belangrijk om te benadrukken dat, terwijl enkele elektronische sigaret bedrijven beweren dat vaping de gevaren van roken vermindert, zij niet zouden een frauduleuze, misleidende, of ongefundeerde claim worden maken als ze dat een dergelijke verklaring in hun marketing. Ook een anti-rokers advocaat of groep die blijft beweren dat er geen bewijs is dat het gebruik van e-sigaretten is aanzienlijk veiliger dan roken is ofwel niet bewust van of negeren het bewijs, en eventueel het maken van een frauduleuze verklaring zelf. Merk ook op dat dit een onafhankelijke studie, die niet werd gefinancierd door een elektronische sigaret bedrijf. De twee financieringsbronnen waren het Ministerie van Wetenschap en Hoger Onderwijs van Polen en de National Institutes of Health.This voegt objectiviteit en de geloofwaardigheid van het werk. Hoewel deze studie toont aan dat e-sigaretten zijn veiliger dan tabak sigaretten, maar weerlegt ook het idee dat e-sigaretten zijn veilig in absolute zin. Het blijkt dat de belangrijkste risico vaping het potentieel inademing van formaldehyde. Formaldehyde kan van de verwarming van propyleenglycol of de oxidatie of hydrolyse van glycerine. Van belang, de niveaus van formaldehyde onder de 12 merken van elektronische sigaretten varieerde van slechts 3,2 microgram per 150 inhalaties (ongeveer hetzelfde als een nicotine inhalator) tot 56,1 microgram per 150 puffs. Dit biedt een kans om de redenen voor deze grote verschillen en hopelijk te onderzoeken, naar manieren om e-sigaret vloeistof te produceren die niet produceren hoge niveaus van formaldehyde te vinden. Dit moet een onderzoek prioriteit voor de FDA zijn De overige gezondheids-zorg in verband met e-sigaret gebruik is de risico's verbonden aan de lange termijn inademing van propyleenglycol. Als een excipiëns vindt waardoor verdamping van nicotine maar vermijdt propyleenglycol en beperkt de vorming van carbonylverbindingen zoals formaldehyde, zal het een enorme vooruitgang en kan leiden tot de ontwikkeling van een elektronische sigaret product dat niet alleen veiliger dan roken , maar is in wezen veilig en (vergelijkbaar met een geneesmiddel nicotine product). De ontwikkeling van een dergelijk product moet ook een prioriteit voor het FDA Centrum voor tabaksproducten. http://tobaccoanalysis.blogspot.be/ Monday, March 11, 2013 New Study of Electronic Cigarette Vapor Confirms that E-Cigs are Much Safer than Regular Cigarettes A new study of the chemical constituents of the vapor produced by 12 brands of electronic cigarettes reports that these products greatly reduce exposure to the harmful chemicals in tobacco cigarettes and that e-cigarettes therefore show promise as a harm reduction strategy for tobacco control. (See: Goniewicz ML, et al. Levels of selected carcinogens and toxicants in vapour from electronic cigarettes. Tobacco Control. Published online ahead of print on March 6, 2013. doi: 10.1136/tobaccocontrol-2012-050859.) In the study, levels of selected carbonyl compounds, volatile organic compounds, tobacco-specific nitrosamines, and metals were analyzed in the vapor of 12 brands of electronic cigarettes and compared to levels of the same compounds in a medicinal nicotine inhaler and in regular tobacco cigarettes. The results of the study were as follows: "levels of selected toxic compounds found in the smoke from a conventional cigarette were 9-450-fold higher than levels in the vapour of an e-cigarette. ... Smoking an e-cigarette (also referred to as 'vaping') can result in exposure to carcinogenic formaldehyde comparable with that received from cigarette smoking. Formaldehyde was also found in the vapour of medicinal inhalators, at levels that overlapped with those found in e-cigarette vapour. Exposure to acrolein, an oxidant and respiratory irritant thought to be a major contributor to cardiovascular disease from smoking, is 15 times lower on average in e-cigarette vapour compared with cigarette smoke. The amounts of toxic metals and aldehydes in e-cigarettes are trace amounts and are comparable with amounts contained in an examined therapeutic product." The abstract concludes as follows: "Our findings are consistent with the idea that substituting tobacco cigarettes with e-cigarettes may substantially reduce exposure to selected tobacco-specific toxicants. E-cigarettes as a harm reduction strategy among smokers unwilling to quit, warrants further study." With regard to the safety of electronic cigarettes compared to real ones, the study concludes: "The results of this study support the proposition that the vapour from e-cigarettes is less injurious than the smoke from cigarettes. Thus one would expect that if a person switched from conventional cigarettes to e-cigarettes the exposure to toxic chemicals and related adverse health effects would be reduced." The Rest of the Story In my opinion, this study provides strong confirmation that electronic cigarettes are much safer than regular cigarettes. At this point, the totality of the scientific evidence is sufficient to conclude that switching from tobacco cigarettes to electronic cigarettes will substantially reduce the health risks associated with smoking. The FDA should allow electronic cigarette companies to make this claim, since it is sufficiently substantiated by scientific studies of the components of electronic cigarette vapor. It is also important to emphasize that while few electronic cigarette companies are claiming that vaping reduces the hazards associated with smoking, they would not be making a fraudulent, misleading, or unsubstantiated claim if they did make such a statement in their marketing. Likewise, any anti-smoking advocate or group that continues to claim that there is not evidence that using e-cigarettes is substantially safer than smoking is either unaware of or ignoring the evidence, and possibly making a fraudulent statement themselves. Note also that this is an independent study which was not funded by any electronic cigarette company. The two funding sources were the Ministry of Science and Higher Education of Poland and the National Institutes of Health.This adds objectivity and credibility to the work. Although this study demonstrates that e-cigarettes are safer than tobacco cigarettes, it also refutes the idea that e-cigarettes are safe in an absolute sense. It appears that the main risk associated with vaping is the potential inhalation of formaldehyde. Formaldehyde may result from the heating of propylene glycol or the oxidation or hydrolysis of glycerin. Of interest, the levels of formaldehyde among the 12 brands of electronic cigarettes ranged from just 3.2 micrograms per 150 puffs (about the same as a nicotine inhaler) to 56.1 micrograms per 150 puffs. This presents an opportunity to examine the reasons for these significant differences and hopefully, to find ways to produce e-cigarette liquid that does not produce high levels of formaldehyde. This should be a research priority for the FDA The other health concern related to e-cigarette use is the risks associated with long-term inhalation of propylene glycol. If an excipient can be found which allows vaporization of nicotine but avoids propylene glycol and limits the formation of carbonyl compounds such as formaldehyde, it will be a huge advance and may lead to the development of an electronic cigarette product that is not merely safer than smoking, but is essentially safe as well (comparable to a medicinal nicotine product). The development of such a product should also be a priority for the FDA's Center for Tobacco Products.
 13. en alweer een leuk boekje: http://www.amazon.com/dp/B00AXD4UNC/ref=cm_sw_su_dp, met een bundeling van interviews. Helaas ook dit enkel electronisch te raadplegen...
 14. http://www.amazon.com/The-Electronic-Cigarette-Alternative-ebook/dp/B00AE48UM2
 15. We kunnen nog steeds enkele bijkomende deelnemers gebruiken voor dit onderzoek! Dus, wie a-rokende vrienden, familie, kennissen heeft die momenteel nog niet aan het dampen zijn, maar er wel gedurende 2 maanden gratis kennis willen mee maken: http://ppw.kuleuven.be/home/indekijkermap/onderzoek-elektronisch-roken-deelnemers-gezocht Deelnemers moeten wel bereid zijn een 4-tal keer naar Leuven af te komen, plus af en toe een internet-dagboek invullen. Men zegge het voort !
×
×
 • Create New...