Jump to content

Tywno

Forumlid
 • Content Count

  19
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

About Tywno

 • Rank
  Newbie

Profile Information

 • Gender
  Not Telling
 1. Kan metro niet gestimuleerd worden het principe van hoor en wederhoor toe te passen? Ik bedoel dat ze nu weten dat de berichtgeving over de e-sigaret nogal eenzijdig is en dat ze misschien moeten gaan graven waarom dit zo is. Kan je je voorstellen wat een geweldig nieuwsfeit het zou zijn om als het gemanipuleer bloot te leggen? En dat bedoel ik niet alleen voor ons als dampers, maar voornamelijk uit het oogpunt van goede journalistiek. Stel dat aangetoond kan worden dat de (Nederlandse) bevolking doelbewust wordt voorgelogen. Als dan ook nog kan worden aangetoond dat onder het mom van de volksgezondheid de schatkist gevuld wordt is het schandaal compleet. Dat wordt een groot mediacircus!
 2. Dampen in openbare ruimtes is niet bij wet verboden, voor zover ik weet. Nu is een horeca-gelegenheid geen openbare ruimte. Echter, de eigenaar dient wel duidelijke regels te stellen voor iedereen: huisregels. De huisregels dienen kenbaae gemaakt te wordem bik het binnentreden. Denk dan aan een bord met huisregel, waaronder verboden te dampen behalve op plaatsen waar roken is toegestaan. Een damper zeggen in het rookhok te gaan staan getuigd van willekeur en, jawel, discriminatie. Willekeur, omdat er geen duidelijke regels zijn die dampen in die gelegenheid verbieden en discriminatie, omdat er geen enkele feitelijke basis is waarom de damper niet zijn gang kan gaan. STEL dat de sauna, waar dit topic mee begon, stelt dat homo's niet welkom zijn omdat zij ziektes zouden verspreiden. Dan is dit niet alleen een overtreding van de grondwet, maar ook discriminatie zonder duidelijke reden. (Ik heb niets tegen homo's) Een homo weigeren als bloeddonor, omdat hij onveilige contacten heeft gehad met meerdere mannen mag dan weer wel. De weigering is niet vanwege het feit dat hij homo is, maar vanwege het dat zijn bloed een onacceptabel risico met zich meebrengt. Dit is met feiten te onderbouwen en daarom ook in richtlijnen vast te leggen. Iemand zal nooit geweigerd worden alleen om het feit dat hij homo is. Terug naar de horeca, 1. er is geen wettelijk verbod op dampen 2.indien er geen duidelijke huisregels zijn die voorkomen dat de ene damper wél en de andere damper niet naar het rookhok verwezen wordt, is er sprake van willekeur. Dit is strafbaar, zie punt 4 discriminatie. 3. Er is geen onderzoek dat verklaard dat dampen 100% veilig en gezond is. Echter, onderzoek dat bewijst dat het 100% onveilig en ongezond is, is er ook niet. Een damper naar het rookhok verbannen is volgens mij belaging. Wtb van Strafrecht, artikel 285b: "Hij, die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op eens anders persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen wordt, als schuldig aan belaging, gestraft ...". 4. Als een damper wordt geboden te stoppen of naar het rookhok te gaan, indien voor iedereen geldende huisregels ontbreken, is discriminatie. Wtb van Strafrecht, artikel 90quater: "onder discriminatie wordt verstaan elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die ten doel heeft of tengevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven, wordt teniet gedaan of aangetast". Oftewel, als een damper in een gelijke situatie anders wordt behandeld dan een niet-damper en hiervoor zijn geen algemeen geldende regels, dan is sprake van discriminatie.
 3. Het importeren van navulverpakkingen die niet voldoen aan het besluit (20mg/ml) (10ml max), is verboden. Maar wat let je om een flesje nicotinevrije vloeistof te importeren met een flesje pure nicotine er bij? De navulverpakking heeft geen nicotine en mag zo groot zijn als je wilt en de pure nicotine kan niet gebruikt worden voor het navullen van een e-sigaret. Maar samen... Het ironische is dat het doel van de overheid is alleen nog e-sigaretten toe te laten die een constante dosis nicotine afgeven. Echter, als mensen thuis legaal gaan mixen neemt de kans op een foute concentratie nicotine toe! Disclaimer: Ga alleen zelf mixen als je de risico's begrijpt en weet wat je doet.
 4. Ik heb zelf een xls gemaakt. Toen ik mijn Kayfun kreeg had ik dezelfde vraag. Mijn xls is op 0,1 nauwkeurig, de waarde die ik krijg in de excel klopt heel aardig met mijn iStick.
 5. De iStick levert een spanning van 5,5 volt en die "pulst" hij ongeveer 50 keer per seconde (50Hz). Ik heb een excel simulator gemaakt die de iStick simuleert: de resultaten bij bepaalde settings komen exact overeen met wat PBusardo meet. Ik kan nu voor iedere setting uitrekenen wat er gebeurd. Dat gezegd hebbende, is de minimale spanning bij een MEAN setting van 3,0 volt, overeenkomt met 4,9 volt RMS. Oftewel, 3,0 v op de iStick komt overeen met 4,8-4,9 volt op een Spinner of Twist.
 6. Het tijdelijk warenwetbesluit is gebaseerd op een advies van de Raad van State, kenmerk W13.14.0220/III. Dit advies is hier http://www.raadvanstate.nl/adviezen/zoeken-in-adviezen/tekst-advies.html?id=11480 te vinden. Dit advies is weer gebaseerd op de factsheet e-sigaret van het RIVM. Raad eens wat ze laten zien als voorbeeld van een e-sigaret? Ik vraag mij oprecht af of het getoonde product mag worden geinterpreteerd als het type e-sigaret die het onderwerp is van het besluit. Indien dit het geval is, dan valt een APV mijns inziens niet onder de reikwijdte van het besluit. Update: link naar rivm factsheet. Bedankt Marianna.
 7. [youtube]http://youtu.be/X9Svm8xc1z8 Dit topic is bedoeld om een proefballonnetje op te laten over het tijdelijke warenwetbesluit elektronische sigaret en hoe dit geinterpreteerd kan worden. In het verlengde daarvan zie ik ook de toegevoegde waarde van een discussie over hoe wij als gemeenschap de overheid duidelijk kunnen maken dat zij verkeerd bezig is. Mijn statement over het verschil tussen dampen en roken is onderbouwd met argumenten. Ik zie liever niet dat roken "cooler" is. Als wij zelf al gaan roepen dat dampen gelijk is aan roken en dat het cool is, dan geef je onze tegenstanders alleen maar zwaardere munitie. De overheid voert al jaren campagne om roken "uncool" te maken en nu willen ze het liefst alle smaakjes liquid verbieden behalve menthol en tabak om dampen minder aantrekkelijk (=cool) te maken. Iedereen heeft recht op een vrijheid van meningsuiting, alleen in sommige gevallen doet men er goed aan om de eigen mening voor zich te houden en zich te beperken tot de feiten of duidelijk aan te geven dat het een persoonlijke mening betreft. In ons eigen belang wil ik daarom geen uitspraken meer lezen die niet onderbouwd kunnen worden met feiten, tenzij je aangeeft dat iets een persoonlijke mening is. Je kan natuurlijk wel zeggen dat JIJ roken cool vindt. We kunnen hier nog wat leren van Geert Wilders die door zijn zorgvuldige woordkeuzes provocerende uirspraken doet, die slechts zijn mening zijn. Juridisch maakt dit veel uit!
 8. Hoi Saffie, ik weet dat je er niets kwaads mee bedoeld maar ik zou graag zien dat je niet meer spreekt over roken maar over dampen, als het gaat om het gebruik van een advanced personal clearomizer. Er bestaat bij het schapenvolk al genoeg verwarring over wat dampen nu is. Sigaret en e-sigaret zijn voor de meeste mensen een pot nat. Als je nu ook nog spreekt van het roken van een e-sigaret dan is de verwarring nog groter. De typische heikneuter snapt nog steeds niet dat niet nicotine kankerverwekkend is, maar voornamelijk de teer uit de sigarettenrook. Evenals dat damp geen stoom/water is! Damp bestaat voornamelijk uit geatomiseerde propyleenglycol en/of plantaardige glycerine. Doe de damper een lol, en onderscheid het gebruik van eeb advanced peronal vaporizer en e-sigaret (dampen) van het gebruik van tabaksproducten (roken). Nu zijn er tegenstander die zullen zeggen wat maakt het uit, het is allemaal hetzelfde. Echter, als door veelvuldig en correct gebruik het grote publiek dampen en roken als twee compleet verschillende dingen gaat zien, dan maakt het wel degelijk uit. Als in de toekomst een rechter moet bepalen dat dampen geen roken is, dan zal deze kijken naar wat in de algemene verkeersopvattingen als gebruikelijk wordt beschouwd! Het is in mijn ogen dus heel belangrijk consequent onderscheid te blijven maken.
 9. Hoi Saffie, Ik bewonder je creaticiteit, mmaar onze overheid is niet achterlijk (ondanks sat ze toch vaak de indruk wekken ;)). Het is helaas niet toegestaan een clearomizer bij een batterij "te geven", want een clearomizer is volgens de definitie ook een elektronische sigaret. Voorts is het verboden deze in de handel te brengen, al dan niet tegen betaling: j. in de handel brengen:de terbeschikkingstelling van een elektronische sigaret of navulverpakking aan consumenten in Nederland, al dan niet tegen betaling inclusief via verkoop op afstand, in het geval van grensoverschrijdende verkoop op afstand is het product in Nederland in de handel gebracht indien de consument zich in Nederland bevindt;
 10. Dit product is geschikt voor het consumeren van nicotinehoudende damp en heeft een mondstuk. Het voldoet daarmee aan de definitie van elektronische sigaret: [Youtube]http://youtu.be/ItORJmByj2U
 11. Artikel 1e nicotinehoudende vloeistof:nicotinehoudende vloeistof in een elektronische sigaret of navulverpakking Nog nooit heb ik een definitie gelezen die woordelijk de term gebruikt die wordt uitgelegd. Ik verwerkt veel technische documentatie en er zijn twee opties mogelijk: of er is geen specifieke definitie gesteld en de lezer maakt een eigen interpretatie óf de gestelde definitie gaat boven de interpretatie van de lezer. Een definitie moet immers foutieve interpretatie uitsluiten. Iedere lezer moet hetzelfde begrijpen bij het lezen van de tekst. Door nicotinehoudende vloeistof te definieren als nicotinehoudende vloeistof, moet de gangbare opvatting hiervan terzijde worden geschoven terwijl de vervangende definitie tekort schiet. Afhankelijk van hoe het nu gelezen wordt is alles nicotinehoudende vloeistof en niets is nicotinehoudende vloeistof. Het lijkt er hier op dat de auteur(s) een steek heeft laten vallen in een poging een brede definitie op te stellen. Artikel 1c Navulverpakking:een recipiënt die een nicotinehoudende vloeistof bevat die gebruikt kan worden voor het navullen van een elektronische sigaret; Een navulverpakking bevat dus nicotinehoudende vloeistof, waarvan ik niet weet wat dat is omdat mijn interpretatie terzijde geschoven is maar niet is vervangen door wat het wel is.
 12. Artikel 1C. navulverpakking:een recipiënt die een nicotinehoudende vloeistof bevat die gebruikt kan worden voor het navullen van een elektronische sigaret; Artikel 5, lid 1 de vloeistof is verpakt in een navulverpakking met een volume van ten hoogste 10 ml, in een elektronische sigaret in de vorm van een wegwerpproduct of in patronen voor eenmalig verbruik, met dien verstande dat patronen en reservoirs van een elektronische sigaret in de vorm van een wegwerpproduct, een volume hebben van ten hoogste 2 ml; Ik heb e-liquid in een koffiekop gegoten. De koffiekop is nu de recipiënt van een nicotinehoudende vloeistof die gebruikt kan worden voor het navullen van een elektronische sigaret. Zijn alle koffiekoppen, dan wel vloeistofhouders, nu navulverpakkingen die max 10 ml mogen kunnen bevatten?
 13. Een batterij is een onderdeel van een esigaret. 18650 vindt je ook in mijn laptop accu. Is mijn laptop nu ook geschikt voor het consumeren van nicotinehoudende damp? Iedere laptop/computer is ook geschikt voor het consumeren van verboden pornografisch materiaal. Ben ik nu strafbaar omdat ik een laptop heb? Trouwens, zwart wit gezien is een elektronische sigaret geen elektronische sigaret als je nicotinevrij dampt. Handhavers kunnen hoog en laag springen, maar zolang de tekst van het besluit niet wordt aangepast of een rechter stelt vast dat het wel een e-sigaret is dan is een verdamper verkocht voor het nicotinevrij dampen geen e-sigaret. Hoe handhaaf je trouwens of iemand toch stiekem nicotine dampt in een apparaat dat daar niet voor bedoelt is? Ik kan (hypothetisch) iemand doden met een keukenmes, rattengif, water (!) een balpen of een springtouw. Moeten ze dan niet onder de wapenwet vallen? Als we dingen gaan verbieden omdat ze wel eens fout gebruikt kunnen worden dan is het einde echt zoek hoor.
×
×
 • Create New...