Jump to content

Eindhoven_Lighttown

Forumlid
 • Content Count

  84
 • Joined

 • Last visited

  Never

Community Reputation

0 Neutral

About Eindhoven_Lighttown

 • Rank
  Newbie
 • Birthday 10/15/1975

Profile Information

 • Gender
  Male

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Toch kan ik met jouw uitleg niet concluderen dat de e-sigaret een geneesmiddel is. Hij hoeft helemaal niet bedoeld te zijn om de nicotineverslaving te beëindigen. Voor mij geldt, de e-sigaret houdt me van het roken af maar ik heb (nog) niet de intentie om hiermee van mijn nicotineverslaving af te komen. Als de e-sigaret bedoeld is om de nicotineverslaving te beëindigen Daarmee doel ik erop dat deze in een doosje zit waar op staat dat er een middel in zit dat je van je nicotineverslaving afhelpt. Zelf heb ik nog nooit zo'n verpakking gezien. Verder wil ik dit topic eigenlijk niet meer vervuilen over de medicijnendiscussie; ik zie er weinig relevantie in relatie tot de amvb.... Ik ben nog steeds aan het bijlezen maar ik wil alvast iedereen bedanken voor de vele nuttige bijdragen!!
 2. Inderdaad ; de TPD moet elke lidstaat hoe dan ook implementeren. Het is dus zaak om zowel de TPD als de nationale implementaties ervan aan te vallen. De TPD wordt nu door Totally Wicked aangevallen, op diverse gronden. Met een beetje geluk - en wijsheid bij de rechters die dit moeten beoordelen - verdwijnt de TPD in de prullenbak voor mei 2016. De nationale implementaties - waarvan deze AMvB er overigens geen is volgens de AMvB zelf! - moeten aangevochten worden zodra ze er zijn. Je kunt iets pas aanvechten als het actief is, niet van te voren. De actie van de Esigbond is dus een hele goeie actie, en als deze slaagt zal er weer opnieuw actie ondernomen moeten worden zodra Van Rijn de TPD gaat implementeren. Als de TPD in strijd blijkt met nationale wetgeving(en), en met de Europese verdragen, dan heeft Van Rijn weinig tot geen mogelijkheden om deze juridisch gezien te implementeren, en zal de TPD t.a.v. de dampwaren aangepast moeten worden. @Eindhoven_Lighttown ; wat ik me afvraag is in hoeverre de tabakswet überhaupt bepalingen heeft ten aanzien van de hulpmiddelen die gebruikt worden voor het roken van tabak. Worden pijpen, aanstekers, sigaretten-draai-machines, vloeitjes, sigarenschaartjes, asbakken etc überhaupt gereguleerd door de tabakswet ? Zo nee, hoe kan het dan zijn dat de equivalenten daarvan voor de e-sigaret wél door de AMvB gereguleerd worden ? Immers, een pijp staat tot tabaksroken als een verdamper staat tot dampen. De pijptabak staat tot tabaksroken als liquid tot dampen. Heel concreet bijvoorbeeld: Zijn er maximale/minimale afmetingen voor de tabaksinhoud van een pijp gedefinieerd in de tabakswet ? Moet een pijp verkocht worden in een verpakking met op de buitenkant van die verpakking waarschuwingen over nicotine etc? En mag die niet gebruikt worden om te stoppen met roken van sigaretten? Maximaal 0,006 gram tabak bevatten? Een consistente nicotineafgifte hebben? Ten hoogste voor halfzware tabak gebruikt worden? Notificatie en goedkeuring ondergaan? Goed punt; daarom is de amvb ook discriminatoir. Juridische term voor `oud papier'...
 3. Ik weet natuurlijk niet óf het zo is, maar het zou kunnen dat hier door wie dan ook meegelezen wordt. Als hier een lijst staat van punten waar wij onze kogels op kunnen richten, dan zou diegene daar zijn vestigingen kunnen versterken natuurlijk. Weer 's bij aan het lezen... pas bij bericht 552 druk druk; jaarafsluiting. Spoedig vakantie en tijd om verder aan de slag te gaan. Mogelijk zoniet waarschijnlijk lezen ze mee. Gaten kunnen ze dichten maar dat heeft waarschijnlijk gevolgen voor vele andere activiteiten. Denk aan nicotine versus wetenschappelijk onderzoek of onderwijs, importbeperkingen versus vrijhandelsverdragen; het leven van een wettenmaker gaat niet bepaald over rozen Als ze iets aanpassen zetten ze weer andere deuren open. En waarom? Omdat er geen legitieme argumenten zijn om te doen wat ze doen. Voor wat betreft de tekortkomingen (dus waar de wetgever discriminatoir, niet proportioneel, ogenschijnlijk willekeurig is of andere, hogere wetgeving doorkruist) zoals een 2 ml tankje en eigenlijk ook wel de rest van de amvb valt er weinig te dichten als er geen tegenargumenten zijn. Dat de e-sigaret een medicijn is zijn ze ook maar 1x mee op de bek gegaan omdat ze het daarna domweg niet meer hebben geprobeerd....
 4. Overigens wel gerelateerd aan de amvb Als ik niet vergis waren het vragen over e-liquid bij dit vergiftigingscentrun (en geen incidenten) die in het rivm rapport worden genoemd maar niet in de amvb.
 5. Ik denk dat in context van de AMvB het reclameverbod wel een van de minste dingen zijn om ons druk over te maken. Daarom ben ik een excelsheet aan het voorbereiden om hier te posten met onder elkaar de inhoud van de AMvB. Daarachter een kolom met inhoudelijke (juridisch getinte) argumenten waar juristen en/ of advocaten mee aan de slag kunnen. Denk daarbij aan de motivatie om deze wet te maken (RIVM en nVWA rapporten), discriminatie ten opzichte van sigaretten, de maatschappelijke impact van de AMvB, etc.) In een volgende kolom komen inhoudelijke reacties gesorteerd naar `workarounds', ofwel de mazen in het net; hoe kunnen we (over)leven met deze AMvB indien er geen juridische acties volgen. De inhoud van deze sheet haal ik uit dit topic; zie je in andere draadjes zinvolle bijdragen vermeld dan aub de conclusie hier. Daarom het verzoek aan jullie om input te leveren. Een onjuistheid is in de laatste 50 posts al geïdentificeerd, maar andere delen van dit Haags gedrocht zijn veel ingrijpender.
 6. In de hele discussie over medicijn, ziekte en verslaving; Wat is een geneesmiddel: Artikel 1, lid 1, onder b (geneesmiddelenwet); In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder geneesmiddel: een substantie of een samenstel van substanties die bestemd is om te worden toegediend of aangewend voor dan wel op enigerlei wijze wordt gepresenteerd als zijnde geschikt voor: 1°. het genezen of voorkomen van een ziekte, gebrek, wond of pijn bij de mens, 2°. het stellen van een geneeskundige diagnose bij de mens, of 3°. het herstellen, verbeteren of anderszins wijzigen van fysiologische functies bij de mens door een farmacologisch, immunologisch of metabolisch effect te bewerkstelligen; Wat is een verslaving: DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) is in NL ook erkend als de bijbel voor geestesziekten. Hierin wordt een verslaving beschreven; een nicotineverslaving voldoet aan deze beschrijving. (google er maar eens op!!) Een middel wat bedoeld is om een verslaving te verhelpen (bijvoorbeeld Champix) is een geneesmiddel. Als de e-sigaret bedoeld is om de nicotineverslaving te beëindigen is het eveneens een geneesmiddel. Conclusie; een middel tegen een verslaving is een geneesmiddel Wat er mis gaat is dat roken synoniem staat aan nicotineverslaving voor de dames en heren in Den Haag. Om een vergelijk te maken; er bestaat 1 alcoholische drank, nl jenever en een grote groep mensen is eraan verslaafd. Vervolgens vind iemand whisky uit en brengt dit op de markt om de jeneververslaving te genezen. Inmiddels zijn `we' zover dat we een jeneverslaving een alcoholverslaving noemen en heeft iedereen door dat whisky niks geneest. Ditzelfde moet voor de e-sigaret nog `indalen' In de AMvB (om dan eindelijk weer bij de topic van dit draadje te komen) staat dat: Artikel 9, lid 2, onder b; Het is een ieder verboden om in de uitoefening van beroep of bedrijf een elektronische sigaret of een navulverpakking aan te prijzen via enig op het publiek gericht reclamemedium en terwijl daarbij de indruk wordt gewekt dat het product kan helpen bij het stoppen met roken van tabaksproducten. En in de toelichting: Indien producenten van e-sigaretten aantonen dat hun product daadwerkelijk helpt bij het stoppen met roken, kunnen zij een handelsvergunning aanvragen op grond van de Geneesmiddelenwet. De eisen van dit besluit zijn dan niet langer op dat product van toepassing. Iemand zal dus moeten gaan uitleggen dat het roken van tabaksproducten geen ziekte is; een nicotineverslaving wel. Kortom; iedereen heeft in meer of mindere mate gelijk maar iemand moet dit in Den Haag bij iemand aan het verstand peuteren.
 7. Als iemand de hele dag op een lolly sabbelt, consumeert hij wel, maar rookt niet, en toch is een lolly geen medicijn of medisch hulpmiddel om te stoppen met roken. Maar op het moment dat er op de verpakking van de lolly een claim staat (dat deze helpt om te stoppen met roken) is die lolly een geneesmiddel. De intentie van de verkoper is maatgevend en niet het daadwerkelijk gebruik door de eindgebruiker. Ik ga er dan vanuit dat jij lolly noemt omdat het jou helpt of heeft geholpen om te stoppen met roken want `consumeren' is zeker geen reden om iets een geneesmiddel te noemen....
 8. Dampers zijn ook niet primair bedoeld om giftige stoffen te inhaleren. Dampers zijn bedoeld om damp te creëren die geïnhaleerd kan worden. De gebruiker kiest zelf wat hij/zij verdampt. De regulering van middelen in de dampvloeistof is an sich ook niet zo'n issue, maar de regulering moet passend en proportioneel zijn. Ze gaan bij verf tenslotte ook niet alle oplosmiddelen verbieden, waardoor het product praktisch niet meer toepasbaar is. Drink maar eens een 100ml ervan op zou ik zeggen. Of beter nog, verdamp het in een pannetje (of je damper) en inhaleer het dan allemaal maar eens. Spreken we daarna nog een keer over de beperkte toxologie van dikbleek. En ondanks de wil om alles wat gevaarlijk is te verbieden en te reguleren zijn er de afgelopen decennia voldoende nieuwe producten op de markt gekomen waar vooraf het ook niet geheel duidelijk was wat de precieze nadelige invloeden ervan zouden kunnen zijn op de gezondheid. Het gevaar en de gezondheid zijn argumenten voor de bühne, geld is de motor die de echte beslissingen en reguleringen drijft. Er is toch nagenoeg geen enkele damper meer die geloofd dat de regulering puur en alleen op basis van gezondheidsargumenten en bescherming van de jeugd worden genomen? Dat zijn argumenten om de meerderheid het idee te geven dat ze goed bezig zijn en zodat die zich ook niet verder gaan verdiepen in de werkelijke redenen. Maar het enige waar je steeds op terug komt als je je erin verdiept is geld, geld en nog eens geld, zelfs ten koste van de volksgezondheid. Alleen dat argument kunnen ze niet verkopen, want dan staat de hele goegemeente op zijn achterste moraalpoten. Helaas is de praktijk dat de wereld van productveiligheid in een andere volgorde werkt en veelal functioneert door het fenomeen productaansprakelijkheid. Van overheidswege zijn er kaders qua (intrinsieke) veiligheid van producten, denk aan ROHS en CE keuringen, maar deze zijn heel summier. Als ik bijvoorbeeld betonnen zwembandjes maak kan dat. Als er vervolgens veel mensen intrappen verdien ik geld. Als er vervolgens kinderen met bosjes verdrinken heb IK een aansprakelijkheidsprobleem. Praktijk is echter tevens dat deze verantwoordelijkheid verwaterd naar een maatschappelijk probleem als zich in de tussentijd veel fabrikanten zich op deze markt hebben gericht; men verwacht een actie van de overheid. De overheid kan totdat er een aanleiding is weinig doen. Wél hebben ze in het geval van een incidentenhistorie (maar naar mijn mening ook al eerder) een verantwoordelijkheid om actie te ondernemen en deze zwembandjes te verbieden. De damper is al langer probleemloos te koop maar omdat nicotine nog altijd synoniem is met tabak hebben sishapennen van o.a. kermisexploitanten een Pavlovreactie teweeg gebracht; er is een mogelijk probleem met kinderen die gaan roken. Van daaruit is er nog een hoop bs bijgehaald en hebben we nu een amvb waar niets is geregeld voor kinderen. Intussen beantwoord Van Rijn kamervragen dat het vermeende gatewayeffect niet is aangetoond en de jeugd ogenschijnlijk negatief staat tegenover de elektronische sigaret...
 9. hmm, chase de meningen daarover zijn wel heel verschillend. er zijn heel veel verslavingen die door de overheid/wetenschap wel degelijk als ziekte aangemerkt worden volgens mij. wat mij nog steeds frappeert is echter dat er zo extreem verschillend omgegaan wordt met de verschillende verslavingen. Een verslaving zou je kunnen aanmerken als een ziekte. Maar als je de elektrische sigaret gaat beschouwen als een medicijn omdat het nicotine geeft aan de verslaafde, dan moet je tabak ook als medicijn gaan verkopen. Alhoewel je in mijn beleving gelijk hebt zijn tabak en nicotine helaas `synoniem' aan elkaar; daar is wellicht wat te halen in de perceptie van het publiek voor dampen. Iedereen die mij ziet dampen is in de veronderstelling dat ik wil stoppen met roken. Ik hou stug vol dat ik ben gestopt met roken en nicotine consumeer. Vervolgens licht ik toe dat ik in plaats van koffie ook red bull kan drinken om cafeïne binnen te krijgen.
 10. De wetgever heeft roken nooit als ziekte bestempeld en ook de medische wetenschap bestempeld het niet als een ziekte. Een verslaving is namelijk geen ziekte. De enigen die het graag aanduiden als een ziekte zijn de producenten van de farmaceutische NRT producten. Dat zijn ook diegenen die hun producten als medicijn op de markt gezet hebben. Dat heeft niemand ze verplicht. Nicotine verslaving wordt aangemerkt als ziekte. Middelen waar een farmacoceutische werking van uitgaat worden aangemerkt als medicijn. Daar mag je het natuurlijk mee oneens zijn. Een verslaving is per definitie een ziekte, maar de motivatie ervan zit voor een belangrijk deel in het verschijnsel onthoudingsverschijnselen. Werking van een middel (farmaceutische werking) is geen vereiste om een geneesmiddel te zijn; enkel de claim volstaat. Als je water verkoopt als middel om te stoppen met roken dan MOET er een bijsluiter bij en moet het een toelatingsnummer hebben (en inherent daaraan een medische onderbouwing/ verantwoording/ onderzoek). Daarom staat er vandaag de dag ook niets meer op de verpakkingen van homeopathische middelen (zoals A. Vogel) waar een middeltje goed voor is; doen ze het wel dan begaan ze een overtreding. Het vergelijk met het eerder genoemde ducktape (of vinger) gaat niet op omdat je dit niet inneemt/ consumeert; het zou dan een medisch hulpmiddel zijn.
 11. Importeren wordt ook beschouwd als `in de handel brengen'. De afzender doet dit omdat jij er opdracht voor geeft en vraagt om het naar jou toe te zenden dus de sanctie zal zich aan jou richten. Als jij bij een Duitse webshop een imitatiewapen koopt zal de verkoper daar geen seconde pijn van hebben als het wordt onderschept omdat hij deze wel mag bezitten, verkopen en verzenden. Overtreding van de AMvB (warenwet) is een economisch delict en resulteert in een strafblad waarmee je in de problemen kunt komen als je werkgever in bv een sector als financiële dienstverlening vraagt om een verklaring omtrent gedrag.... Als jij op vakantie in Duitsland enkele literflessen base koopt is er weinig aan de hand omdat het voorstaande in context van de AMvB betrekking heeft op een `koop op afstand'. Blijft de vraag over hoe reel de pakkans is of wordt....
 12. En iedereen weet hoe het is afgelopen met chocolade-sigaretten....
 13. Zelf ben ik met 12 mg van 'n pakje Caballero per dag afgekomen.... Ik denk dat er met 20 mg best wel wat te halen is voor stevige rokers maar dat de hardware dan een belangrijkere rol gaat spelen. Onlangs heeft Aspire de Atlantis uitgebracht, een damper op 0,5 ohm. Als ik een zware van Nelle kettingroker een teug 12mg geef uit dat ding loopt ie groen aan Neemt niet weg dat de overheid zich in deze `participatiemaatschapij' bemoeid met iets waar ze zich niet druk over hoeven te maken....
 14. Weer een blijk van Haags talent.... Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van het Kamerlid Rebel (PvdA) over de berichten dat kinderen steeds vaker in aanraking komen met e-sigaretten. Lees en huiver; Over het verband tussen het gebruik van de e-sigaret of de Shisha-pen enerzijds en het roken van tabak anderzijds, het zogenaamde ‘gateway-effect’, is nog onvoldoende bekend...... Overigens suggereert het verkennende onderzoek van het Trimbos-instituut wel dat een meerderheid van de deelnemende jongeren op dit moment negatief staat tegenover de e-sigaret. Kortom; de nieuwe AMvB is eigenlijk niet nodig... Gelijktijdig met de implementatie van de nieuwe Europese Tabaksproductenrichtlijn zal een verkoopbeperkende maatregel in de wet worden opgenomen, namelijk een leeftijdsgrens voor de verkoop van nicotinehoudende e-sigaretten. Tot die tijd is het aan gemeenten om te overwegen om in overleg te gaan met kermisexploitanten om te voorkomen dat kinderen met deze producten in aanraking komen. en ook weet hij de vinger op de zere plek te leggen; ergens anders dan waar wij het hier over hebben 15458_d94840e19b4ca39a0e531f34a1f9f160684d78a5.pdf
×
×
 • Create New...