Jump to content
 • Batterijveiligheid


  TheVapingRaven
   Share

  Batterijveiligheid

   

  De batterijen die we bij het dampen gebruiken, zijn krachtig. Maar sommige batterijen zijn krachtiger dan anderen, en daardoor veiliger. 'Krachtig' betekent in dit verband dat ze meer Ampères kunnen afgeven. En die Ampères hebben we nodig, zeker als er met lage weerstand wordt gedampt en veel vermogen van de batterij wordt gevraagd. Een goede batterij is dan noodzakelijk!

   

  Daarom is het van belang om zeker te weten dat je met je set-up nooit meer van je batterij vraagt dan wat deze maximaal kan leveren. Hoe lager de weerstand van je coil is, hoe meer Ampères je batterij moet kunnen leveren; hoe minder weerstand er is, hoe meer stroom er door je coil wordt gejaagd. Als deze stroom groter is dan de batterij kan leveren, zal de batterij de gevraagde stroom toch proberen te leveren. Dat blijft niet zonder gevolgen: de batterij kan oververhit raken, kapot gaan, of zelfs gaan ontgassen - eventueel zelfs gevolgd door een explosie en brand.

   

  GEBRUIK NOOIT ONVEILIGE BATTERIJEN

   

   

  Ampèrelimiet

   

  Bij het bepalen van de Ampèrelimiet wordt er gekeken naar hoeveel Ampère een batterij continu kan leveren zonder veiligheidsrisico's.

   

  Sommige batterij leveranciers gebruiken in plaats van de CDR (Continous Discharge Ratings) een "Pulse rating". De "Pulse rating" houdt in dat er gekeken is naar hoeveel Ampère een batterij in korte tijd kan leveren (denk aan minder dan een seconde) zonder overbelast te raken. Er bestaat geen standaard "pulse rating" test, hierdoor is de "pulse rating" die sommige leveranciers gebruiken een erg onbetrouwbaar uitgangspunt om te gebruiken.

   

  Neem daarom nooit de pulselimiet als uitgangspunt om te bepalen of de batterij veilig is voor je set-up. Kijk hiervoor ook altijd in de lijsten van Mooch (links worden hieronder gegeven) !

   

   

  Ampère vraag (draw) berekenen bij gebruik van een mechanische mod.


  Een mechanische mod (mech) heeft een kort en direct circuit: de coil staat doorgaans in rechtstreeks contact met de batterij(en). De stroom (Voltage) en stroomsterkte (Ampère) die door de coil gaan zijn daardoor nagenoeg gelijk aan wat de batterij levert. Naarmate de batterij dus langer in gebruik is, lopen zowel stroom als stroomsterkte in de coil terug. 


  Voor het berekenen van de Ampère vraag (de stroomsterkte die van de batterij wordt gevraagd) van een mech met een enkele batterij wordt de volgende formule gebruikt:


  I = U / R


  oftewel:


  Ampère = Volt / Ohm
  Ampère vraag (stroomsterkte) = Spanning van de batterij / Weerstand van de coil


  Rekenvoorbeeld voor een coil van 0.25 Ohm, bij een volle batterij (4.2 Volt):


  Ampère (wat berekend moet worden) = Spanning (in dit geval de spanning van de volle batterij van 4.2 Volt) / Weerstand (in dit voorbeeld is de weerstand van de coil 0.25 Ohm)


  I = 4.2 Volt / 0.25 Ohm = 16.8 Ampère


  Hoe hoger het Voltage in een batterij, des te hoger de Ampère vraag zal zijn. Hoe lager het Voltage, des te lager de Ampère vraag.


  Rekenvoorbeeld voor een coil van 0.25 Ohm bij een "lege" batterij (3.2 Volt):


   I = 3.2 Volt / 0.25 Ohm = 12.8 Ampère


  Bij gebruik van een mech met meerdere batterijen, kan meer informatie gevonden worden op de pagina Dubbele Batterijen gebruiken in serie of Parallel.

   


  Ampère vraag (draw) berekenen bij een gereguleerde mod


  Een gereguleerde mod heeft geen kort en direct circuit. Tussen de batterij en de coil zit nog elektronica die het circuit als het ware in tweeën deelt. Het eerste deel van het circuit zorgt voor de Ampère vraag van de electronica aan de batterij, het tweede deel handelt de Ampère vraag van de coil aan de electronica af. Het gevraagde vermogen in Watt is altijd gelijk in beide delen van het circuit maar dat geldt dus niet voor de Ampère vraag. Dit is de essentie van de gereguleerde mod, omdat op die manier bij het teruglopen van de batterijlading, de stroom en stroomsterkte in de coil niet eveneens teruglopen zoals bij een mechanische mod wel het geval is.

   

  Om te bepalen welke batterij geschikt is voor een gereguleerde mod, moeten we kijken naar de Ampère vraag van het eerste deel van het circuit, tussen batterij en electronica. (De weerstand van de coil is in dit geval dus niet relevant, de coil zit immers in het tweede deel van het circuit dat geen contact met de batterij heeft.) Er zijn drie waarden nodig om de Ampère vraag van de electronica op de batterij te berekenen: .1. Het maximaal instelbare Wattage van de mod, 2. het Voltage van de batterij in volle toestand en 3. het Voltage van de batterij in lege toestand. 

   


  De volgende formule kan gebruikt worden volgens de wet van Ohm.


  I = P / V


  Oftewel:


  Ampère = Watt / Volt
  Ampère vraag (Stroomsterkte) = Het maximum dat een gereguleerde mod kan leveren / Het voltage van de batterij(en).


  Anders dan bij een mechanische mod zal de Ampère vraag (stroomsterkte) op de batterij(en) omhoog gaan in het gedeelte van het circuit tussen elektronica en de batterij(en) als die batterijen leger raken (in voltage dalen).


  Een rekenvoorbeeld als de mod is ingesteld op 80 Watt:


  I = P / V


  Ampère (hetgeen nodig is om te weten welke batterijen geschikt zijn) = Watt (Het wattage wat maximaal ingesteld kan worden op de mod) / Volt (Het voltage van de volle batterij)


  Bij een volle batterij (4,2 Volt):


  80 Watt (het maximum wat een mod kan leveren aan Watt) / 4,2 Volt (Batterij voltage) = 19.05 Ampère (stroomsterkte die een batterij moet leveren)

   

  Bij een lege batterij (3,2 Volt):


  80 Watt / 3,2 Volt = 25 Ampère


  Er is dus een batterij nodig die minimaal 25 Ampère kan leveren.


  Helaas is geen enkel chip 100% efficiënt. Om de inefficiëntie mee te berekenen deel je de uitkomst van bovenstaande formule door (efficiëntie/100). Dit kan je uiteraard alleen exact doen als de fabrikant van de chip de efficiëntie ergens vermeld heeft. De moderne chips halen meestal wel een efficiëntie van 90%.

   

  De formule wordt dan: 

   

  I = P / V / 0,9 (een 9de deel van 10 of te wel een 90ste deel van 100 (procent)) 


  Met de inefficiëntie meegerekend worden bovenstaande rekenvoorbeelden dan:


  Voor een volle batterij (4,2 Volt)


  80 Watt / 4,2 Volt / 0,9 = 21,16 Ampère

   

  Voor een lege batterij (3,2 Volt)


  80 Watt / 3,2 Volt / 0,9 = 27,77 Ampère

   

  Let Op! Veel dampers gebruiken maar een fractie van het maximale vermogen dat hun mod kan leveren. Het is dan verleidelijk om voor batterijen te kiezen die niet die maximale capaciteit in stroomsterkte kunnen levern, maar een langere gebruiksduur bieden. Gereguleerde mods zijn over het algemeen beveiligd tegen het te diep ontladen van een batterij. Maar weinig gereguleerde mods zijn ook beveiligd tegen het overvragen van de batterij, als de batterij de gevraagde stroomsterkte niet kan leveren. Zeker oudere mods hebben zo'n beveiliging niet. Dus verdiep je in de technische details van je mod indien je besluit voor batterijen te kiezen die niet het maximale vermogen van je mod kunnen leveren en hou de veiligheid in acht. Want ook als je altijd maar op 20W dampt, het kan altijd voorkomen dat de mod onbedoeld op een hoger wattage wordt ingesteld als hij niet gelocked is. 

   

   

  Rewrap batterijen

   

  Dit zijn batterijen die door een leverancier van een eigen label (het plastic hulsje van de batterij) zijn voorzien. Het is niet altijd eenvoudig om te achterhalen welke soort batterijen er onder het hoesje schuilgaan. Dit kunnen batterijen van een goed merk zijn, maar ook batterijen van onbekende herkomst. Ook wordt op de hoesjes vaak de Ampèrelimiet niet aangegeven.

   

  Het is verstandig om bij aanschaf van zo'n rewrap batterij na te gaan of ze voorkomen in de lijsten van Mooch en wat hun Ampèrelimiet is.

   

   

  Informatie over de Ampère limieten van batterijen

   

  Er bestaan een paar betrouwbare tabellen waarop de Ampèrelimieten van specifieke batterijen kunnen worden afgeleid. De samensteller van die lijst heet Mooch op het ECF forum en hij gebruikt een uitgebreide en betrouwbare testmethodiek. Hieronder staan de links naar de actuele tabellen.

   

  Het niet direct plaatsen van de tabellen zelf is een bewuste keuze in verband met regelmatige aanpassingen en updates in de tabellen. Door gebruik te maken van de links heb je direct toegang tot de laatste meetresultaten.   

   

  Afkortingen en termen in de lijst:

   

  • Mfg CDR = Het continue Ampère limiet (Continues Discharge Rating (CDR)) zoals door de fabrikant of leverancier opgegeven.
  • Actual Cont. Dischg Rating (CDR) = Het geteste Ampère Limiet. Dit zijn de cijfers in de gele kolom. Hogere cijfers betekent dat er meer Ampères geleverd kunnen worden, dus beter geschikt voor lagere weerstand coils. Dit is waar het best vanuit kan worden gegaan bij aanschaf of gebruik van de batterij.
  • UNK = Unknown. Van deze batterijen zijn de waarden onbekend
  • CNT = Could not test. Deze batterijen konden niet consistent getest worden, omdat verschillende batterijen van hetzelfde type te grote verschillen onderling hadden.
  • DO NOT BUY = Koop deze batterijen niet. Dit kan zijn omdat de leveranciers in het geheim overgestapt zijn in hun leveringen naar andere lagere Ampère batterijen (komt soms voor bij rewraps), door de leverancier van de batterijen wordt een overdreven hoog Ampère limiet opgegeven, de batterijen kunnen slecht presteren of er worden niet kloppende gegevens opgegeven over de chemische samenstelling of andere informatie. Deze batterijen zijn met rood aangegeven in de tabel.
  • mAh = Batterijcapaciteit -> https://www.dampforum.nu/dampwiki/randapparatuur/accus/batterijcapaciteit-mah-r48/

   

  Links naar de pagina met de tabellen:

   

   

  Naast de lijsten met gangbare batterijen bestaat er ook een lijst met LiPo batterijen die getest zijn.

   

   

   

  Opladen van de batterij

   

  Ook bij het opladen van een batterij moet er rekening gehouden worden met de hoeveelheid Ampères die een batterijlader gebruikt om een batterij op te laden. Veel opladers gebruiken veelal niet meer Ampères bij het laden dan gemiddeld genomen een batterij aankan, maar bij sommige geavanceerde laders kun je instellen met hoeveel Ampères de batterij geladen kan worden. 

   

  Er bestaat een speciale lijst waarop voor de meest gangbare batterijen de oplaadlimieten staan aangegeven.

   

  Afkortingen en termen in de lijst:

   

  • Mfg mAh = Door de fabrikant of leverancier opgegeven mAh (Batterijcapaciteit) van de batterij.
  • Mfg CDR = Het continue Ampère limiet (Continues Discharge Rating (CDR)) zoals door de fabrikant of leverancier opgegeven.
  • MaxLife Rate = De aanbevolen Ampères gebruikt om de batterij van dit type op te laden. Bij lagere oplaad Ampères zal de batterij veelal een langere levensduur hebben (niet te verwarren met de mAh die aangeeft hoelang je een batterij voor het dampen kunt gebruiken met een lading). Groene kolom.
  • Standard Rate = Dit is de door de batterij fabrikant of leverancier opgegeven Ampère waarde waarmee de batterij het best opgeladen kan worden. Vaak geeft dit getal een goede balans tussen levensduur van de batterij en snelheid van laden. Gele kolom.
  • Rapid/Fast Rate = Dit getal vertegenwoordigt het maximale aantal Ampères waarmee de batterij opgeladen kan worden. Als deze waarde vaker gebruikt wordt zal de verwachte levensduur van de batterij verkort worden. Oranje kolom.
  • UNK = Unknown. Van deze batterijen zijn de waarden onbekend.


  Lijst met oplaadlimieten (https://www.e-cigarette-forum.com/blog-entry/battery-charge-current-ratings-table.7823/)


  Ook is het verstandig de lijst even door te nemen als je bijvoorbeeld een moderne mod gekocht hebt die een snellaad functie heeft en je batterijen gebruikt van een ouder type.

   

   

  Batterijen weggooien

   

  Als je batterijen aan het einde van hun levensduur zijn, zorg dan dat je ze op een veilige manier afvoert. Batterijen zijn klein chemisch afval, bij verbranding met bijv. het restafval kunnen er schadelijke stoffen vrijkomen. Beter lever je ze in bij een inzamelpunt, bijna elke supermarkt heeft wel een inzamelpunt of aparte bak voor lege batterijen. Alle inzamelpunten voor batterijen staan op de website van legebatterijen.nl. De ingezamelde batterijen worden gerecycled, dat scheelt grondstoffen en is beter voor het milieu.
   
  Lever je je batterijen in, voorkom dan dat je batterijen kortsluiting kunnen maken als ze in contact komen met de andere batterijen in de inzamelbak door de pluspool af te plakken met een stukje tape (ducttape of plakband). 

   

  Gedetailleerde uitleg

   

  Voor meer en gedetailleerdere uitleg 

   

  Over o.a. de diverse typen en chemische samenstelling batterijen -> https://www.dampforum.nu/dampwiki/randapparatuur/accus/

  Coil weerstanden berekenen -> https://www.dampforum.nu/dampwiki/kennisbank/wet-van-ohm/coil-weerstanden-berekenen-r99/

  Een uitgebreide lijst met de batterijen die Mooch getest heeft -> https://www.e-cigarette-forum.com/blog-entry/index.7653/

   

   

   

  Dit artikel is een bijdrage van Matung onder redactie van de Wiki Werkgroep.

  • Like 3
   Share


  User Feedback

  Recommended Comments

  There are no comments to display.  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

×
×
 • Create New...